انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
بررسی و تصویب بودجه سال 1394
پیرو تشکیل جلسه هیأت امناء محترم مرکز درتاریخ22/2/94 با موضوعیت بررسی وتصویب بودجه سال 1394،فرم های ابلاغی پس از تکمیل ،بررسی وطرح درهیأت امناء به تصویب اعضاء رسید وتوسط مشاورمحترم وزیر ودبیرمجامع شوراها وهیأت امناء جناب آقای دکترامین لو به مرکز جهت اجرا ابلاغ گردید.
دوشنبه 5 مرداد 1394  13:14

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 25 شهريور 1397  10:39:32
تعداد بازديد از اين خبر : 926