انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نوع خبر 
 
 
بررسی و تصویب بودجه سال 1393
درجلسه هیأت امناء مرکز مورخ 21/10/94 پس از بحث وبررسی درمورد اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1393 مرکز درنهایت توسط اعضاء محترم هیات امناء، جناب آقای دکتر امین لو مشاورمحترم وزیر ودبیر مجامع شوراهاوکارشناسان مرکز بودجه وپایش عملکرد به تصویب رسید.
پنجشنبه 6 اسفند 1394  11:47

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 25 شهريور 1397  10:39:40
تعداد بازديد از اين خبر : 1013